Ing. Aleš Vymazal - odhady nemovitostí
Kde převážně působím: Ing. Aleš Vymazal
Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice
znalecká kancelář

znaleckyposudek@email.cz
tel: +420 604 339 376


Ceny a termíny

Termíny

Standardně provádím zpracování znaleckého posudku do 10 pracovních dní od termínu místního šetření za předpokladu předložení nezbytných dokladů pro stanovení ceny. Seznam těchto dokladů dle druhu oceňované nemovitosti naleznete v záložce „Podklady pro oceňování“.

Ceny

Ceny za zpracování znaleckého posudku se vždy stanovují individuálně po prostudování zadání a odvíjí se od náročnosti zpracování a celkového rozsahu posudku.

Orientační ceny pro zjištěníadministrativní cenyobvyklé ceny
- Pozemkyod 1200,- Kčod 1600,- Kč
- Vedlejší stavby, chaty a garážeod 1500,- Kčod 2600,- Kč
- Byty a nebytové prostoryod 1500,- Kčod 2600,- Kč
- Rodinné domyod 2200,- Kčod 3800,- Kč
- Budovy a halyod 3000,- Kčod 5000,- Kč

( ceny jsou konečné - nejsem plátcem DPH)


Ceny již obsahují i veškeré účelně vynaložené náklady, mimo cestovních nákladů, které činí pro oblast:

- Přerovska, Olomoucka a Prostějovska
- pro zbytek Moravy a Čechy
od 100,- do 300,- Kč
individuálně dle ujetých km (cca od 5,50,- do 7,- Kč/km)


Ceny za zpracování posudku pro zjištění tržní (obvyklé, obecné) ceny jsou z důvodu vyšší složitosti vyšší (rozdíl mezi administrativní a tržní cenou – viz. sekce FAQ). Tato cena je nejčastěji využívána pro stanovení hodnoty zástavy nemovitostí u hypoték bankovních ústavů, k dědickému řízení, insolvenci či k jednání o prodeji. Mohu poskytnout zároveň i množstevní slevy v případě dlouhodobější spolupráce.