Telefon: +420 604 339 376, +420 724 361 202 znaleckyposudek@email.cz

Oceňování nemovitostí

Ing. Aleš Vymazal

Provedených ocenění
0 +
Let praxe od roku 2009
0 +

Mými klienty jsou převážně soukromé fyzické i právnické osoby, orgány státní správy, realitní kanceláře, advokáti či notáři

O mně

Ing. Aleš Vymazal

Znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

Nabízím zpracování znaleckých posudků pro určení administrativních i tržních cen nemovitých věcí (dále jen „nemovitostí“). Ocenění nemovitostí provádím dle zákona č.36/1967 Sb. v aktuálním znění, s náležitostmi dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění. Zpracovávám také odhady tržní hodnoty či obvyklé ceny nemovitostí, zjednodušená ocenění pro dědické řízení či odborná vyjádření z oboru. Jsem certifikovanou osobou v oblasti působnosti CON:2015 – Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí - certifikát č.233/222/CON/2023-RE vydaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Znaleckou a odhadcovskou činnost vykonávám především v okrese Přerov, Olomouc, Šumperk, Kroměříž, Prostějov a Vsetín. Po dohodě je možné provést posudek na nemovitost umístěnou prakticky v jakékoliv části ČR.

Jsem smluvním odhadcem následujících bankovních ústavů:

Mé služby

Oceňuji

Ceny a termíny

Ceny

Ceny za zpracování znaleckého posudku či odhadu nemovitosti se vždy stanovují individuálně po prostudování zadání a odvíjí se od náročnosti zpracování a celkového rozsahu posudku. Nejsem plátcem DPH.

Termíny

Standardně provádím zpracování znaleckého posudku do 15 pracovních dní od termínu místního šetření za předpokladu předložení nezbytných dokladů pro stanovení ceny.

Podklady pro oceňování

K ocenění nemovitosti je zapotřebí zkompletovat pokud možno co nejvíce podkladů pro ocenění, kterými jsou především:


• Nabývací tituly k nemovitosti vč. listin k omezení vlastnického práva či ochrany nemovitosti (vč. vyrozumění o provedeném vkladu)
• List vlastnictví (výpis katastru nemovitostí)
• Doklady prokazující původní stáří nemovitosti, resp. provedené úpravy a rekonstrukce (nejlépe kolaudační rozhodnutí či souhlas, povolení k užívání, společné povolení, povolení záměru, územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášky apod.), územně plánovací informace
• Projektová dokumentace
• Starší zpracované znalecké posudky a odhady nemovitostí

Kontakt

Kontaktní informace

Kontaktní formulář

  Certifikáty

  Živnostenský list

  Oceňování majetku pro věci nemovité

  Osvědčení o absolvování specializačního studia

  Vysoké učení technické v Brně,Ústav soudního inženýrství

  Vysokoškolský diplom – VŠB

  Technická universita Ostrava, fakulta stavební

  Jmenovací listina

  Krajský soud v Ostravě

  Certifikát CON

  Vydaný certifikát odhadce pro oceňování nemovitých věcí